Home Activist Jibran Nasir Picked Up at ‘Gunpoint’ in Karachi: Wife Mansha Pasha Activist Jibran Nasir Picked Up at 'Gunpoint' in Karachi Wife Mansha Pasha

Activist Jibran Nasir Picked Up at ‘Gunpoint’ in Karachi Wife Mansha Pasha

sharmeen obaid
human rights