Rina Golan and Subhash Ghai

Kalki Koechlin
Dibakar Banerjee and Payal Rohatgi